Valmtag med og uden udhæng: Se priser og råd til konstruktionen

Valmtaget har i stigende grad vundet indpas i Danmark, og det er ikke uden grund. Valmtaget er velegnet til parcelhuse og andre et-etage huse, og typisk er det noget billigere end f.eks. sadeltag. Nedenfor finder du priser for valmtag, råd til opførelse og vejledning til under hvilke omstændigheder valmtaget ofte er at foretrække.

Hvad er et valmtag?

Valmtag eller afvalmet tag er et tag, hvor tagfladerne har fald til alle fire sider, også på husets korte sider. Modsat sadeltaget erstatter et komplet valmet tag husets gavl, mens et delvis valmet tag (halvvalmet tag) har en sekskantet gavl. Historisk har valmtaget særligt været at finde på stråtag, men i dag har valmtaget i stigende grad vundet indpas i parcelhuskvarterne, hvor valmtaget udmærker sig med sin lave konstruktion. Valmtaget er typisk noget billigere end et sadeltag. Du kan læse mere om sadeltag i vores artikel her.

Hvad koster et valmtag?

Prisen på et nyt valmtag afhænger bl.a. af antal kvadratmeter tagoverflade, tagbelægning samt om der er tale om en ny opførsel af et valmtag eller blot en renovering af eksisterende valmtag. Et nyt valmtag koster typisk 600-1.200 DKK per kvadratmeter tagoverflade afhængigt af bl.a. tagbelægning.

Prisen vil som sagt afhænge af en række faktorer. Heldigvis er du landet det helt rigtige sted, idet vi har udviklet en prisberegner til formålet. Tagtjekker.dk har indsamlet og gennemset 153 fakturaer fra tidligere tagrenoveringer fra en række tagfirmaer i Danmark. Dertil har vi beregnet den gennemsnitlige kvadratmeterpris for hver enkel tagbelægning samt den gennemsnitlige pris for tillægsudstyr såsom ovenlysvinduer, stigetrin, renovering af skorsten mv.

Du kan prøve prisberegneren nedenfor:

Priseksempler for nyt valmtag

Nedenfor har vi samlet et par priseksempler for nyt valmtaget for forskellige tagbelægninger. Det kan måske være med til at overskueliggøre den endelige pris, inden man går i gang med projektet:

Priseksempel: nyt tegltag på 110 m2 valmtag

Rødt, klassisk tegltag på 110 kvadratmeter, som skal udskiftes. Én tagkvist, stigetrin og tagrender på 40 meter udskiftes, ligesom skorstenen renoveres. Regnestykket vil således se ud som følger:

 • Falstagsten i rødsten inkl. montering: 750 DKK x 110 m2 = 82.500 DKK
 • Nyt undertag inkl. montering: 300 DKK x 110 m2 = 33.000 DKK
 • Nye ståltagrender à 40 meter, tre nedløb til kloak og fire tagrendehjørner: 350 DKK x 40 meter + 900 DKK x 3 nedløb + 300 DKK x 4 tagrendehjørner = 17.900 DKK inkl. montering
 • Udskiftning af stigetrin med 7 trin: 500 DKK x 7 trin = 3.500 DKK
 • Montering af én tagkvist: fra 30.000 DKK inkl. montering
 • Renovering af skorsten under 1 meter i højde: 5.000 DKK

Samlet pris: 171.900 DKK alt inklusive

Priseksempel: nyt eternittag på 110 m2 valmtag

Nyt skifereternittag på 110 m2. To nye ovenlysvinduer og tagrender på 40 meter udskiftes, ligesom skorstenen renoveres. Regnestykket vil således se ud som følger:

 • 110 m2 diagonale skifereternitplader inkl. montering: 1.200 DKK x 110 m2 = 132.000 DKK
 • Nyt 110 m2 diffusionsåbent undertag med strølægter og godkendte taglægter: 300 DKK x 110 m2 = 33.000 DKK
 • To nye ovenlysvinduer inkl. montering: 10.000 DKK x 2 = 20.000 DKK
 • Nye ståltagrender à 40 meter, tre nedløb til kloak og fire tagrendehjørner: 350 DKK x 40 meter + 900 DKK x 3 nedløb + 300 DKK x 4 tagrendehjørner = 17.900 DKK inkl. montering
 • Renovering af skorsten under 1 meter i højde: 5.000 DKK

Samlet pris: 207.900 DKK alt inklusive

Hvad er fordelene ved valmtaget?

Fordelene ved valmtaget er som følger:

 • Valmtaget er ofte med udhæng. Udhæng betyder, at taget hænger ud over husets facade med typisk 30 cm og kan give en smule bedre beskyttelse af murværket mod slidtage af vind og vejr. Derudover kan udhæng også give bedre indeklima i sommerdagene, da det kan være med til at holde den stærkeste sol og varme ude af huset. På de varmeste sommerdage kan du altså stadig holde dig indendørs, selvom det ikke er til at holde ud at være nogen andre steder. Udhæng har desuden den praktiske fordel, at man kan åbne døre og vinduer, uden at det regner direkte ind.
 • Valmtaget er velegnet til parcelhuse og andre et-plans huse, hvor et meget højt tag ellers ville give et asymmetrisk arkitektonisk udtryk.
 • Valmtaget er typisk en smule billigere at opføre end f.eks. sadeltaget.

Hvad er ulemperne ved valmtaget?

 • Valmtaget vil have flere meter tagrender, idet tagrender monteres på alle sider af valmtaget. På et sadeltag har man f.eks. typisk kun tagrender på to sider af tagfladerne, fordi de to øvrige sider består af opmurede gavle. Det medfører en smule flere omkostninger til tagrender og kan også medføre mere vedligeholdelse af tagrenderne.
 • Valmtaget er velegnet på moderne parcelhuse men egner sig rent arkitektonisk ikke så godt til klassiske villaer og murermestervillaer, hvor sadeltag er mere velegnet til disse.

Konstruktion og opbygning af valmtaget

Valmtag eller afvalmet tag er et tag, hvor tagfladerne har fald til alle fire sider, også på husets korte sider. Modsat sadeltag erstatter et komplet valmet tag husets gavl, mens et delvis valmet tag (halvvalmet tag) har en sekskantet gavl.

Der findes en lang række forskellige tagformer, og når du skal bygge et nyt tag, skal du tage stilling til, hvilken tagform som egner sig bedst til dit hus. I følgende artikel finder du et overblik over de forskellige tagformer, priser for hver tagform samt fordele og ulemper.

Skriv en kommentar