Tagrensning pris: Se priser inkl. algebehandling

Mos, alger og skidt kan få taget til at se slidt og gammelt ud. Heldigvis behøver man ikke få lavet en dyr udskiftning af taget, for at give taget et ansigtsløft. En tagrensning og algebehandling kan være en billig løsning, som kan give taget et nyt liv. Læs om priserne på rens af tag, og hvad du skal være opmærksom på, inden du går i gang.

Bestil 3 gratis tilbud på rens og algebehandling af taget
Generelle estimater for rens og algebehandling af taget er forbundet med en vis usikkerhed, da den endelige pris vil afhænge af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for rens af taget, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige firmaer på rens af taget. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Gratis og tilbud i hele landet
 • 100% Uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Hvad koster tagrensning og algebehandling af taget?

Tagrensning er relativt billigt, men oftest kombineres det også med maling af taget. Du kan – som estimat – regne med følgende priser på rens af taget afhængigt af, om du hyrer et professionelt tagfirma eller om du selv står for tagrensningen:

 Tagrensning kvadratmeterpris
Gør-det-selv tagrensning inkl. materialer og udstyr50-70 DKK
Professionel tagrensning inkl. moms100-140 DKK

Prisen på tagrensning af et professionelt tagfirma inkluderer rens, algebehandling og eventuel imprægnering. For et standard parcelhus med et tagareal på 150 m2 vil prisen således ligge mellem 15.000-21.000 DKK inkl. algehandling og moms.

For en gør-det-selv tagrensning skal man regne med at betale 6,45 DKK per m2 for selve tagrensen. En liter koncentreret tagrens dækker 200-250 m2 tag, og literprisen for tagrens er ca. 129 DKK. Læg dertil omkostninger for leje af tagrensermaskine for ca. 1.500 DKK. For en gør-det-selv tagrensning for et standard parcelhus med et tagareal på 150 m2 vil prisen således ligge på 7.500-10.500 DKK inkl. algebehandling.

Hvilke tagbelægninger kan renses og algebehandles?

ståltagDet er ikke alle tagbelægninger, som kan tåle eller er beregnet til at blive renset:

 • Tegltag: det frarådes som regel at rense og male tegltaget – bl.a. af Bolius. I stedet bør man acceptere og leve med, at taget ældes og ændrer udseende. Betontegltag kan dog godt renses og males.
 • Naturskifertag: er selvrensende, hvorfor det ikke giver mening at rense. Der vokser ikke alger på naturskifertag. Det kan i visse tilfælde give mening at male naturskifertaget, såfremt det har mistet farve.
 • Eternittag: kan renses og males. Vær dog opmærksom på, om taget er tæt, stabilt og ikke alt for gammelt. En tommelfingerregel tilsiger, at man ikke bør rense og male eternittag, hvis det er over 40 år gammelt. I så fald kan det bedst betale sig at udskifte eternittaget. Vær desuden opmærksom på, om eternittaget er asbestholdigt i hvilket tilfælde Arbejdstilsynets regler skal overholdes.

Tjek taget, før du går i gang med tagrensning

Hvis taget er gammelt, porøst og beskadiget er det sjældent en god idé at rense taget. Afrensningsmaskiner spuler nemlig taget med et tryk op til 400 bar, og det kan skubbe den vatsnor, der er brugt som tætningsmateriale på de ældre tage, ind i tagrummet, så taget let kan blive utæt. Samtidig kan pladerne være blevet skøre med tiden. Derfor er det en god idé at tjekke taget, før du går i gang med at rense taget:

 • Hvor gammelt er dit tag? Hvis taget er over 40 år, kan det ikke betale sig at rense taget: i bedste fald bruger du penge på at rense et tag, som alligevel skal skiftes efter få år; i værste fald beskadiger tagrensningen et i forvejen porøst tag med risiko for utætheder.
 • Har du et bølgeeternittag, kan du selv tjekke taget for, om bølgepladerne er knækkede eller flossede i kanterne. I så fald bør man ikke rense taget, da det kan påføre yderligere skader. I så fald bør du overveje helt at udskifte taget.
 • Indeholder eternittaget asbest? Hvis du har et gammelt eternittag, er der stor risiko for, at det indeholder asbest. I så fald skal man bruge en særlig maskine som spuler lukket, så asbestholdigt støv ikke hvirvles op i luften. Derudover skal rensevandet opsamles fra tagrenderne snarere end løbe ud i afløbet, da asbestholdige partikler skal filtreres fra.

Er det en god idé at få renset taget?

Først og fremmest bør det fremhæves, at det at rense taget ikke forlænger tagets levetid. Derimod kan en tagrensning faktisk forkorte tagets levetid, da tagrensningsmaskinen spuler med et tryk op til 400 bar på taget. At få renset taget bør derfor alene gøres i et kosmetisk øjemed.

Derudover bør man også overveje, om det at værd at investere i en rensning af taget, hvis taget alligevel er så gammelt, at det skal skiftes om få år. I så fald er rensningen af taget ‘spildte’ penge. Som tommelfingerregel bør man ikke rense taget, hvis det er over 40 år gammel, da i det i så fald alligevel bør skiftes indenfor få år.

Hvis taget er under 40 år, generelt er i god stand men godt kunne trænge til en æstetisk genoplivning, kan det være en god idé med en tagrensning. Alternativt kan man overveje blot at feje taget med en kost for at fjerne mos og snavs. Husk ikke at betræde taget, hvis det ikke er beregnet til det og brug i stedet en stige.

Fordele og ulemper ved tagrensning

En tagrensning er derfor ikke ubetinget en god idé og er forbundet med både fordele og ulemper.

Fordele:

 • Taget fremstår nyt og velholdt.
 • En udskiftning af taget kan måske udskydes, hvis taget i forvejen ikke er utæt eller beskadiget.
 • En tagrensning kan øge ejendomsværdien ved et eventuelt salg, da huset fremstår mere præsentabelt.

Ulemper:

 • Taget kan blive slidt og ødelagt af en tagrensning og algebehandling.
 • Taget kan blive mere utæt som følge af forkert tagrensning.
 • Evt. asbest i taget kan trænge ind på loftet eller ud i miljøet, såfremt tagrensningen ikke foregår efter Arbejdstilsynets anvisninger.
 • Det kan skade miljøet, hvis kemikaliefyldt vand ikke opsamles korrekt.

Kan man selv rense og algebehandle taget?

Ja, man kan godt selv rense og algebehandle taget. Dog bør du være opmærksom på, at der er en del udgifter forbundet med selv at rense og algebehandle taget. Navnligt:

 • Leje af tagrenser: ca. 500 DKK
 • Leje af trailer til transport: ca. 1000 DKK
 • Filtre: ca. 1000 DKK
 • Algemiddel: ca. 800 DKK
 • Eventuelt stige: 500 DKK

Hvis du vælger selv at rense og algebehandle taget, bør du desuden være opmærksom på at undgå at betræde taget. Det kan nemlig beskadige taget.

Det er naturligvis billigere selv at rense og algebehandle taget, men man bør overveje om prisforskellen ift. gør-det-selv og professionel hyre er for lav til, at det er besværet værd. Udover tiden brugt på selve tagrensningen og algebehandlingen, bør du huske, at der også er tidsforbrug i forbindelse med afhentning af udstyr. For mange vil det derfor give bedst mening at hyre et professionelt tagfirma, som desuden ofte tilbyder garanti på behandlingen.

Hvordan udføres en tagrensning og algebehandling?

Typisk vil processen for en tagrensning udført af professionelle se ud som følger:

Fase 1: Gennemgang af taget for skader og utætheder

Taget gennemgås af taglæggeren for fejl, skader og mangler. Hvis der eksempelvis er defekte eller utætte tagplader skal de skiftes, så man undgår vandindtrængning ved rensen af taget. Det kan også være utætheder ved tagets inddækninger. Man kan også vælge at få foretaget et tjek af sit tag, før man eventuelt bestiller en tagrensning. Fordelen ved det er, at tagkonsulenten kan gennemgå tagets stand og vurdere, om det overhovedet kan betale sig at få taget renset. Fx kan taget være i så dårlig stand, at det alligevel skal udskiftes om få år, hvorfor det vil være spildte penge.

I denne fase vil den professionelle fagmand samtidig rense og vaske tagrenderne for at undgå, at de tilstopper, eller at der opstår asbestholdigt vand i tagrenderne.

Fase 2: klargøring af tagrensning

Blade og slam fra tagrender fjernes, og tagrenden spules, så den er klar til at tage imod vandet fra tagrensningen og ikke tilstopper. Nogle tagfirmaer vælger at afdække loftet med plastik for at beskytte mod eventuel vandindtrængning. Dette bør dog ikke være nødvendigt såfremt der er udført omfattende tjek af taget for utætheder og skader.

Hvis der er tale om et asbestholdigt tag, vil man desuden sørge for, at spildevandet fra tagrensningen ender i et særligt filter, som filtrerer de asbestholdige partikler snarere end i afløbet.

Fase 3: Tagrensning og algebehandling udføres

Når taget er efterset for utætheder og skader, og tagrender er klargjort, bliver taget renset med en tagrenser, som spuler taget med 400 bar. Såfremt der er tale om et asbestholdigt tag, vil der blive brugt en særlig maskine som sørger for, at de asbestholdige partikler ikke bliver hvirvlet op. Tagrensningen kombineres med algebehandling.

Alt efter tagtypen, vil det blive renset og børstet efterfølgende. Nogle tagtyper kan være følsomme over for højtryksrenseren, hvorfor man her benytter sig af et andet system.

Er der asbest i taget?

Man kan godt rense og algebehandle asbestholdige eternittag. Dog vil prisen formentlig ende med at være højere, da tagfirmaet i så fald skal have en tagrenser, som er godkendt af Arbejdstilsynet, samtidig med at der vil være mere arbejde forbundet i at filtrere spildevandet med asbestholdige partikler fra tagrensen. Du kan tjekke, om taget har asbest med følgende årstal:

 • Eternit fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Eternit fra 1984-88 kan indeholde asbest.
 • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Hvis du er i tvivl om, hvornår taget er fra eller vil dobbelttjekke om taget indeholder asbest, kan du tjekke oversiden af tagpladerne. Her vil der ofte være trykt et 5-10 cifret tal. Hvis det første tal i talrækken er 4 eller 5 er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Er det første tal derimod 0 eller 1, indeholder pladen asbest.

Der gælder dog nogle undtagelser, ligesom tallene kan være utydelige på grund af slidtage. Nogle plader er sågar helt uden tal. Som udgangspunkt er ovenstående oversigt med årstal derfor en god tommelfingerregel. Hvis man vil være på den helt sikre side, bør man få en tagekspert til at tjekke taget.

Bør man også få malet taget?

Når man alligevel får renset og algebehandlet taget, er det også muligt at få malet taget. Det vil ofte give taget nyt liv, samtidig med at det bliver noget billigere, når det kombineres med rens af taget.

Det er ikke alle tage som kan tåle at blive malet. Typisk er det kun eternittag som bliver malet. Derudover bør taget, ligesom ved en tagrensning, ikke være mere end 40 år gammelt. Du kan læse mere om maling af taget i vores artikel her. Følgende betingelser gør sig gældende for, at man kan male eternittaget:

 • Tagpladen har været behandlet med maling fra starten. Hvis tagpladerne er ubehandlet og de bliver malet på oversiden kan det skabe spændinger, hvilket kan ødelægge tagpladerne. Du kan tjekke, om tagpladen er behandlet ved at tjekke undersiden af tagpladen.
 • Tagpladerne er fastspændt, og der ikke er skader og utætheder på tagplader og inddækninger.
 • At der bruges lift til at rense og male taget – nogle tage kan ikke tåle at blive betrådt.

Skriv en kommentar