Maling af tag: hvad koster det per m2? Beregn priser inkl. tagrensning

Ser dit tag udtjent og gammelt ud, er det ikke altid nødvendigt med en dyr udskiftning af taget. Selvom tagrens og tagmaling ikke forlænger tagets levetid, kan det give taget et fornyet udtryk. Det er muligt at male både eternittag, betontegltag, tagpaptag samt ståltag, selvom det er mest almindeligt at male eternittag. Ved rens og maling af asbestholdige eternittag skal man dog følge Arbejdstilsynets regler, som du kan læse mere om i de næste afsnit. Nedenfor finder du prisestimater for, hvad en tagmaling samt tagrensning ca. koster per kvadratmeter.

Bestil 3 gratis tilbud på rens & maling af taget

Generelle estimater for rens og maling af taget er forbundet med en vis usikkerhed, da den endelige pris vil afhænge af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for rens og maling af taget, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige firmaer på rens og maling af taget. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Gratis og tilbud i hele landet
 • 100% Uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Hvad koster tagmaling og tagrens?

Den endelige pris for maling af taget vil primært afhænge af følgende fire faktorer:

 • Tagarealet: jo større taget er, jo højere vil prisen på malingen af taget også være.
 • Taghældning: jo højere taghældningen er, jo mere komplekst vil det også være at rense og male taget og jo mere udstyr vil det kræve, at maleren har med. Derfor vil prisen også være højere, jo højere taghældningen er. 35 grader taghældning plejer som regel at være skæringspunktet.
 • Antal lag maling: nogle malerfirmaer påfører et enkelt lag tagmaling, mens andre lægger hele tre lag. Hvor mange lag maling der skal males på taget kan som regel aftales med maleren, som vil kunne vurdere hvilken løsning som er mest velegnet for dit tag. Jo flere lag maling der lægges, jo højere vil prisen i sagens natur også være, da der i så fald skal bruges mere maling.
 • Asbestholdigt tag: hvis taget som skal males er asbestholdigt, er der en række forholdsregler som skal tages for at overholde Arbejdstilsynets regler, som vi afdækker i efterfølgende afsnit. Derfor vil prisen for tagmaling for asbestholdige tag også være højere.

Prisberegneren tager udgangspunkt i nedenstående kvadratmeterpriser. For tagrens skal man desuden tillægge ca. 1.500 DKK ekstra, hvilket inkluderer rens, algebehandling og eventuel imprægnering for et standard parcelhus (150 m2 tagareal).

TaghældningKvadratmeterpris for tagmaling inkl. moms
Under 35 grader taghældning80-140 DKK
Over 35 grader taghældning150-200 DKK

Processen for tagrens og tagmaling af professionelle

Når du hyrer et professionelt tagfirma til at rense og male taget, vil processen typisk se ud som følger:

 • Taget gennemgås af taglæggeren for fejl, skader og mangler. Hvis der eksempelvis er defekte eller utætte tagplader skal de skiftes, så man undgår vandindtrængning ved rensen af taget. Det kan også være utætheder ved tagets inddækninger.
 • Blade og slam fra tagrender fjernes, og tagrenden spules, så den er klar til at tage imod vandet fra tagrensen.
 • Nogle tagfirmaer vælger at afdække loftet med plastik for at beskytte mod eventuel vandindtrængning. Dette bør dog ikke være nødvendigt såfremt der er udført omfattende tjek af taget for utætheder og skader.
 • Taget algebehandles og renses md særligt rensesystem.
 • Taget skylles efter med vand.
 • Taget imprægneres.
 • Skotrender, udluftning, inddækning og eventuel skorsten afdækkes, herefter får taget en omgang grunder og smårevner udspartles.
 • Slutteligt males taget 1-3 omgange, hvorefter opgaven er udført.

Videoen nedenfor beskriver, hvordan tagrens og tagmaling fungerer. Videoen er lidt ældre, men tagfirmaer kører med samme princip den dag i dag:

Priser for gør-det-selv tagrens og tagmaling

Man kan godt selv rense og male og rense taget, men man bør dog rådføre sig med en byggetekniker, før man begiver sig ud i opgaven. Man kan nemlig risikere, at tagrensen og tagmalingen reducerer tagets levetid. Navnlig bør man sikre sig, at taget ikke er ubehandlet, og at taget ellers er i god stand, tæt og ikke er for gammelt. Derudover bør man sikre sig, at taget ikke er asbestholdigt, da der i så fald skal tages forholdsregler.

Priserne for selv at rense og male taget vil ca. være:

 • Tagrens: ca. 6,45 DKK per m2. Literprisen for koncentreret tagrens dækker 200-250 m2 tag, og literprisen for tagrens er ca. 129 DKK.
 • Tagmaling: ca. 30 DKK per m2. Literprisen for B&J Tagmaling til eternittag og beton er ca. 80 DKK som dækker 8 m2 tag. Taget skal typisk males i tre lag. Derfor er beregningen: kvadratmeterpris tagmaling per lag * 3 = 10 DKK per m2 * 3 = 30 DKK per kvadratmeter.

Den samlede kvadratmeterpris for gør-det-selv tagrens og tagmaling ekskl. værktøj er således: 36,45 DKK. For et tag på 150 m2 vil prisen således være 5467 DKK ekskl. værktøj.

Er det en god idé at male taget?

Det er vigtigt at bemærke, at det at rense og male taget ikke i sig selv forlænger tagets levetid. At tagrens og -maling ikke forlænger tagets levetid er der bred konsensus omkring blandt byggeteknikere. Cembrit, som er en af de største producenter af eternittag i Danmark, skriver selv følgende om tagmaling:

Cembrit tagpladerne i sig selv kræver ikke vedligeholdelse af overfladebehandlingen for pladernes funktion og egenskabers skyld. Af æstetiske årsager kan nogle ønske at give bølgepladernes oprindelige farve en opfriskning.

Man skal derfor være klar over, at maling og rens af taget alene skal gøres for at få taget til at se pænere ud; en tagrens og -maling forlænger altså ikke tagets levetid.

Tjek om eternittaget kan tåle maling

Cembrit og andre producenter af eternittag fraråder, at man maler tage som, som ikke har været malet fra starten – dvs. ubehandlede bølgepladetage. Det kan skabe spændinger i pladerne og i værste fald ødelægge dem, hvis pladerne kun er malet på den ene side. For at tjekke om dit eternittag er ubehandlet eller om det kan tåle maling, kan du tjekke bagsiden af taget. Pladerne er nemlig typisk blevet malet på både over- og underside, da de i sin tid blev produceret, såfremt de ikke er ubehandlede.

Tjekliste: er det en god idé at male og rense taget?

For at opsummere, kan det være en god idé at male og rense taget, hvis:

 • Maling og rens kun sker med æstetiske hensyn for øje; tagrens og -maling forlænger ikke tagets levetid.
 • Tagpladen har været behandlet med maling fra starten. Hvis tagpladerne er ubehandlet og de bliver malet på oversiden kan det skabe spændinger, hvilket kan ødelægge tagpladerne. Du kan tjekke, om tagpladen er behandlet ved at tjekke undersiden af tagpladen.
 • Tagpladerne er fastspændt, og der ikke er skader og utætheder på tagplader og inddækninger.
 • At der bruges lift til at rense og male taget – nogle tage kan ikke tåle at blive betrådt.
 • Taget er under 40 år gammelt og generelt i god stand (se næste afsnit). Ellers kan det bedst betale sig at udskifte hele taget.

Hvornår bør man male taget?

Er taget relativt nyt, tæt og i god stand men er det grimt og fyldt med mos og alger, kan det betale sig at få det malet og renset for at få det til at se pænere ud.

Er tagpladerne derimod revnede, opbulede og porøse, kan det ikke anbefales at få taget renset og malet, da det ikke vil give levetidsforlængelse til taget. Er taget fx mere end ca. 40 år gammelt, er der relativt stor risiko for, at tagpladerne er så nedbrudte, at det ikke kan anbefales at rense og male taget. Her kan det bedst betale sig at udskifte hele taget.

Må man rense og male taget, hvis der er asbest i?

Man må gerne rense og male tag med asbest. Dog har Arbejdstilsynet en række regler for, hvordan man må arbejde med rens og maling af tag med asbest:

 • Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt, men Arbejdstilsynet kan give dispensation i enkelte tilfælde.
 • Man må som gerne rense det asbestholdige tag med en blød svamp og svag vandstråle (fx fra vandslangen).
 • Udstyr som anvendes ved en afrensning af asbestholdige tag skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Ligeledes skal arbejdstøj mv. være godkendt af Arbejdstilsynet.

Du kan læse alle regler for, hvordan man må arbejde med asbestholdige tag i Arbejdstilsynets vejledning her.

Tjekliste: er der asbest i mit tag?

Således er der nogle forholdsregler som tagfirmaet skal tage, hvis der er asbest i taget. Derfor vil rens og maling af taget også blive noget dyrere, hvis taget indeholder asbest. Du kan tjekke, om taget har asbest med følgende årstal:

 • Eternit fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Eternit fra 1984-88 kan indeholde asbest.
 • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Hvis du er i tvivl om, hvornår taget er fra eller vil dobbelttjekke om taget indeholder asbest, kan du tjekke oversiden af tagpladerne. Her vil der ofte være trykt et 5-10 cifret tal. Hvis det første tal i talrækken er 4 eller 5 er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Er det første tal derimod 0 eller 1, indeholder pladen asbest.

Der gælder dog nogle undtagelser, ligesom tallene kan være utydelige på grund af slidtage. Nogle plader er sågar helt uden tal. Som udgangspunkt er ovenstående oversigt med årstal derfor en god tommelfingerregel. Hvis man vil være på den helt sikre side, bør man få en tagekspert til at tjekke taget.

Hvordan renses og males tage med asbest?

Der er firmaer, som har specialiseret sig i at rense og male bølgepladetage med asbest. Disse firmaer anvender en speciel maskine, som skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Denne maskine spuler på en lukket facon, så asbestholdigt støv ikke bliver hvirvlet op i luften. Denne form for højtryksspuling er derfor tilladt af Arbejdstilsynet, idet asbestfibrene ikke bliver hvirvlet op i luften. Derudover bliver rensevandet fra denne særlige maskine filtreret fra tagrensningen, så rester fra tag ikke ender i kloakvandet.

Herefter gennemgås taget for revnede og ødelagte tagplader, som udskiftes, hvis det findes nødvendigt. Endelig behandles bølgepladetaget mod alger, inden tagpladerne males 2 gange med den ønskede farve.

Husk garantien

Du bør gerne sikre dig, at tagfirmaet udbyder garanti ved rens og maling af taget. Tagfirmaet bør gerne tilbyde 5-10 års garanti, men udbyder det typisk kun på arbejdets udførsel og mod eventuel krakelering af maling. Garantien dækker typisk ikke utætheder, som opstår i forbindelse med arbejdet.

7 kommentarer til “Maling af tag: hvad koster det per m2? Beregn priser inkl. tagrensning”

  • Hej Martin

   Hvis vi tager udgangspunkt i et samlet tagareal på 113 m2 (97+16), en taghældning under 35 grader og at opgaven inkluderer rens og maling, vil prisen ende på ca. 13.820 DKK inkl. moms jf. prisberegneren øverst på siden. Er taghældningen over 35 grader, vil den samlede pris ca. være 18.300 DKK inkl. moms. Den endelige pris vil dog afhænge af en række faktorer, hvorfor ovenstående kun bør betragtes som et prisestimat.

   Hvis du vil have et mere præcist bud, anbefaler jeg, at du benytter formularen til 3byggetilbud øverst på siden. Når du har indtastet opgaven, vil du få tre uforpligtende bud fra tre forskellige entreprenører.

   Held og lykke med projektet, og god Kristi himmelfartsdag.
   Bh Tagtjekker.dk

   Svar
 1. Hej Bh.
  Jeg har et hus med eternittag(halve plader med ca. 40 graders hældning), på 130m3, og et udhus også eternit(hele plader med ca 25 graders hældning.) Tagene er algebehandlet d. 21-4-2021.
  Farven vil jeg gerne have blanksort, hvis det hedder sådan.

  Svar
  • Hej Erik
   Jeg går ud fra, at der med 130m3 menes 130 kvadratmeters tagareal. Tager vi udgangspunkt i et 130 m2 samlet tagareal på over 35 grader og uden behov for tagrens, vil den samlede pris ca. ende på 19.800 DKK inkl. moms, jf. prisberegneren øverst på siden.
   Bemærk, at den endelige pris vil afhænge af en række faktorer, hvorfor ovenstående kun bør betragtes som et prisestimat. Hvis du vil have et mere præcist bud, anbefaler jeg, at du benytter formularen til 3byggetilbud øverst på siden. Når du har indtastet opgaven, vil du få tre uforpligtende bud fra tre forskellige entreprenører.
   Bh Tagtjekker.dk

   Svar

Skriv en kommentar