Nyt tag til sommerhus: hvad koster det per m2?

Modsat tage til helårsboliger, vil et nyt tag til sommerhuset typisk være relativt billigt. Det skyldes, at de færreste sommerhuse har undertag samt at sommerhuses spær (dvs. husets bæreevne) kun tillader lette tagmaterialer såsom tagpap, stålplader og easy-tile. Oftest vil det give bedst mening at udskifte det gamle tag på sommerhuset med samme materialer, som der er brugt ved det gamle tag. Nedenfor finder du estimater for, hvad udskiftningen af sommerhusets tag vil koste. Man bør desuden være opmærksom på lokalplaner og særlige servitutter som begrænser, hvordan man bør renovere sommerhusets tag.

Bestil 3 gratis tilbud på sommerhusets nye tag

Generelle estimater for et nyt tag til sommerhuset være forbundet med usikkerhed, da de afhænger af en lang række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for udskiftningen af sommerhustaget, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige tagfirmaer. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Gratis tilbud i hele landet
 • 100% Uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Hvad koster et nyt tag til sommerhuset?

Prisen på det nye tag afhænger af en lang række faktorer (mere om det i næste afsnit), så estimater vil være forbundet med usikkerhed. Ikke desto mindre kan du regne med følgende kvadratmeterpriser afhængigt af tagtype baseret på gennemsnittet for andre tagrenoveringer. Alle tag er forskellige, og således vil opgavens omfang også være variere. Hvis du vil have et præcist prisestimat, anbefaler vi derfor, at du får et gratis og uforpligtende tilbud på tagopgaven fra 3 forskellige tagfirmaer. Det tager 2 minutter, og du får svar ganske hurtigt.

Nyt tegltag

1.700 – 2.300,- kr. pr. m2 alt inklusiv

Nyt eternittag

800 – 1.200,- kr. pr. m2 alt inklusiv

Nyt ståltag

1.600 – 2.000,- kr. pr. m2 alt inklusiv

Nyt betontag

1.600 – 2.100,- kr. pr. m2 alt inklusiv

Hvad afhænger prisen af?

Udskiftningen af sommerhustaget er typisk en stor og dyr opgave, og derfor er det naturligvis væsentligt at have en fornemmelse for prisniveauet for et nyt sommerhustag. Ikke desto mindre er det svært at give et præcist estimat for udskiftningen, da alle tag er forskellige og afhænger af en række faktorer. Navnligt:

Taghældning: typisk vil opgaven være mere kompleks, jo større taghældningen er. Derved vil prisen også være højere.

Tagets kompleksitet: når taget udskiftes, skal der tages hensyn til tillægsudstyr – f.eks. ovenlysvindue, kviste, skorsten mv. – da der skal laves inddækninger (inddækninger ligner bukket metal, som man lægger omkring tillægsudstyret) omkring tillægsudstyret. Det gør prisen på udskiftningen højere.

Undertagets stand: en øvrig væsentlig faktor for hvor meget det nye tag kommer til at koste, er den nuværende stand af undertaget. Undertaget kan betragtes som ‘husets regnfrakke’ og har til formål at skabe ekstra tæthed og tørhed under taget. Hvis hele undertaget skal udskiftes tilføjer det naturligvis til omkostningerne for udskiftningen af taget. Læs eventuelt vores artikel om undertag her eller vores artikel om, hvilke tagtyper som ikke kræver undertag.

Tillægsudstyr: når taget udskiftes, vil det typisk også give mening at udskifte tillægsudstyr såsom ovenlysvindue, stigetrin, kviste og skorsten. Tillægsudstyret øger ligeledes prisen.

Timeløn og landsdel: en stor del af den samlede omkostning ved uskiftningen af taget vil gå til arbejdstimer for taglæggeren. Således vil niveauet af timeløn, som i høj grad afhænger af landsdelen, betyde en del for den samlede pris. F.eks. er timelønnen for en håndværker i hovedstadsområdet væsentlig højere end timelønnen for en håndværker i Sønderjylland.

Hvilket tagmateriale bør jeg bruge til sommerhuset?

Grundlæggende er der tre ting, du bør overveje, når du skal vælge tagmateriale til det nye tag på sommerhuset:

 • Tagets hældning: det er ikke alle tagtyper der egner sig lige godt til en lav hældning, ligesom det heller ikke er alle tagtyper, der egner sig godt til en stor hældning. F.eks. egner tegltag (medmindre det er falstagsten) og betontagsten sig dårligt til lav taghældning (dvs. tag med en hældning under 20 grader). Med lave taghældninger vil en papløsning i en listedækning egne sig bedre.
 • Spærets bæreevne: spær er de bjælker, der holder taget, og spærets bæreevne varierer meget. Vægten af tagmaterialet er derfor en væsentlig overvejelse, hvis dit spærs bæreevne er lav. Hvis det er tilfældet, bør man overveje lette tagtyper såsom papløsninger, eternittag eller lignende.
 • Materialets pris: prisen varierer betragteligt afhængigt af, hvilken tagtype du vælger. Tagtypens pris er således også en overvejelse du bør gøre dig.

Typisk er de fleste sommerhuse belagt med tagpap, ståltag eller easytile, men man vil også finde sommerhuse med eternittag. Typisk kan det bedst anbefales at belægge taget med samme materiale, som det gamle tag.

TagtypeGaranteret levetidForventet levetidVægt per m2 (estimat)Min. taghældningPris
Naturskifer40 år80-100 år50 kg (tungt tag)25 graderMeget dyr
Zinktag15 år50-100 år30 kg (tungt tag)3 graderDyr
Kobbertag15 år50-100 år30 kg (tungt tag)3 graderDyr
Græstag50-100 år130 kg. (tungt tag)14 graderRimelig
Betontagsten30 år50-70 årTungt tag20 graderDyr
Teglsten15-30 år50-70 årTungt tag20-25 graderDyr
Stål­plader inkl. Decra10-40 år40-50 år5 kg (let tag)5-12 graderBillig
Stråtag40-50 år30 kg (tungt tag)45 graderRimelig
Eternitplader15 år30-40 år18 kg (let tag)14 graderRimelig
Eternitskifer15 år30-40 år19 kg (let tag)18 graderRimelig
Tagpap10-15 år20-50 år20 kg med underlag (let tag)1,5 – 3 graderBillig
Easy-tile30 år8 kg (let tag)15 graderRimelig
Plasttag5-15 årLet tag2 graderBillig
Onduline5 årLet tag5 graderBillig

Skal man isolere taget?

Ifølge Bygningsreglementet skal alle ombygninger – inklusiv udskiftning af tag – udføres, så de er energibesparende. For de fleste udskiftninger af tag er det således et lovkrav, at taget i samme ombæring isoleres, hvis det er muligt, og hvis taget ikke allerede er isoleret. Du kan læse vores artikel om loftisolering her.

Det gælder dog også, at isoleringen kun kræves, hvis den er rentabel. Det vil sige, at isoleringen kun er et lovkrav, hvis den over en given årrække vil tjene sig selv hjem gennem varmeregningen. Reglerne kan du læse mere om på Bygningsreglementet side om Tekniske bestemmelser – Energiforbrug og Bygningsreglementet side om Tekniske bestemmelser – Krav.

Hvilke regler gælder der for udskiftning af sommerhusets tag?

Der findes en række regler for udskiftningen af sommerhusets tag, som du skal følge.

Lokalplan

Der kan være udstukket en lokalplan fra din kommune i bestemte områder, som indeholder bestemmelser om, hvilken type tag der må lægges. Der findes for eksempel områder, hvor kun stråtag er tilladt. På Plandata.dk fra Erhvervsstyrelsen kan du se alle lokalplaner på et kort. Sådan bruger du Plandata.dk:

 1. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit” eller indtast sommerhusets adresse på “Søg_adresse”.
 2. Tryk på et af markeringerne på kortet (hvilket vil sige, at dit sommerhus er underlagt en lokalplan)
 3. I venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf, når du klikker.
 4. I pdf-dokumentet vil der stå krav til tag, f.eks. “Tag på udestuer skal udføres som fast tag med tagpap, metalplade eller glas. På terrasseoverdækninger må taget desuden udføres med klare eller mælkehvide plader af PVC.”

Servitut

En servitut er en bestemmelse, der er tinglyst på ejendommen. Det kan f.eks. være hvis ejendommen er fredet og således er underlagt visse begrænsninger i forhold til, hvad der må ændres.

Bygningsreglementet

Ifølge Bygningsreglementet skal alle tag kunne modstå vind og være gjort grundigt fast til resten af huset. Derudover stilles der krav til, at alle ombygninger – herunder udskiftning af tag – skal udføres, så de er energibesparende, såfremt det er rentabelt. Sidst stilles der krav til, at taget skal være sikret mod fugtskader samt være modstandsdygtigt overfor brand.

Skal du have byggetilladelse?

Nej, udskiftning af taget på sommerhuset kræver som regel ikke byggetilladelse. Ikke desto mindre kan det være en god idé at snakke med kommunens byggeafdeling, hvis du skal i gang med et større tagprojekt.

Hvor længe holder et tag på sommerhuset?

Hvor længe et nyt tag på sommerhuset holder, afhænger i høj grad af, hvilken tagtype der er brugt, og hvor godt man vedligeholder taget. Som udgangspunkt kan man regne med, at betontagsten, teglsten, stålplader, naturskifer og easy-tile kan holde som minimum 50 år og opefter, mens tagpap og plasttag ikke holder så længe. Som regel udstikker producenten af tagmaterialet en garanteret levealder for tagtypen.

Kan jeg nøjes med at reparere dele af sommerhuset, eller skal hele taget udskiftes?

En udskiftning af sommerhustaget kan blive en dyr fornøjelse, og derfor er det naturligvis en vigtig overvejelse, om du kan nøjes med blot at få repareret dele af sommerhuset. Dog kan taget være i så ringe tilstand, at der er betragtelig risiko for fremtidige fugt- og vandskader som resultat af et utæt og beskadiget tag, hvorfor en hel udskiftning måske vil give mening.

Hvis du er i tvivl, om hvorvidt tegltaget kan nøjes med en reparation i stedet for en fuld udskiftning, anbefaler vi, at du får et gratis tagtjek af en tagekspert. Tageksperten vil grundigt gennemgå tagets tilstand i 20-30 minutter for efterfølgende at udfærdige en rapport hvormed han vurderer, om taget skal udskiftes eller kan nøjes med reparation. I vurderingen vil følgende parametre typisk indgå: undertagets stand, skader på teglsten, standen på den fuldmurede rygning, inddækningers stand mv.

Kan man få håndværkerfradrag for det nye sommerhustag?

Håndværkerfradraget dækker ikke udskiftningen af taget i sig selv, men der er dele af omkostningerne forbundet med det nye tag, som du kan få fradrag for. For eksempel gives der fradrag for:

 • Isolering af tag (fjernelse af evt. gammel isolering, selve isoleringen og dampspærrer og arbejdsløn til kørsel af nyt og gammelt isoleringsmateriale)
 • Reparation og forbedring af skorsten (indsættelse af isolerende foring, indsættelse af filter, montering af røgsuger og ændring af skorstenens højde)

Du kan til gengæld ikke få fradrag for:

 • Maling af tag, herunder udhæng, vindskeder og sternbrædder.
 • Udskiftning af tag i forbindelse med efterisolering. En ny tagkonstruktion hører ikke under klimatilpasninger og/eller energirenoveringer.
 • Finde frem til dele af taget der indeholder asbest, og fjerne delene herefter er fra 2018 af ikke længere fradragsberettiget.

For fradrag for håndværkerydelser gælder det, at man kan få et fradrag på op til 12.500 DKK per person per år for arbejdsløn til håndværkerydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasninger. Er I således to personer i husstanden over 18 år, kan i samlet få 25.000 DKK i håndværkerfradrag per år. Du kan læse mere om reglerne på Skats hjemmeside her.

Skriv en kommentar