Loft til kip pris: Hvad koster loft til kip? Komplet byggeguide

Senest opdateret den 20. marts 2021   •   Artiklen kan indeholde reklamer

Er der lavt til loftet, og har du uudnyttet loftareal? I så fald kan den arkitektoniske loft til kip være en god løsning, som giver hjemmet et mere rummeligt og unikt udtryk. Læs her om priserne, hvornår loft til kip kan være en god løsning samt fordele og ulemper.

Hvad er loft til kip?

Det noget mærkværdige begreb “loft til kip” betyder, at loftet følger tagets hældning op til kippen (kippen er den øverste del af tagkonstruktionen, hvor spærene mødes) i stedet for det traditionelle, vandrette loft. Med andre ord løfter man det normale vandrette loft op, så det følger tagets hældning op til kippen. At have loft til kip giver gevaldigt mere rummelighed og plads i hjemmet, og det vil fremstå både større og lysere.

Når man har loft til kip er der også mulighed for at etablere ovenlysvinduer, og på den måde får man et flot og naturligt lys ind i rummet.

Selvom loft til kip har mange fordele og kan give rummet utroligt meget mere plads, er det også en omfattende og kompliceret byggeopgave. Det er en særligt dyr opgave, hvis spærkonstruktionen er af gitterspær, da det vil kræve ændringer og forstærkninger af spærkonstruktionen. Hvis man har gitterspær, hvor man ønsker loft til kip, vil det desuden kræve ingeniørberegninger, da der ændres på husets bærende konstruktioner og dermed bygningens samlede stabilitet.

Få 3 gratis pristilbud på ombygning til loft til kip

Generelle estimater for prisen ombygning til loft til kip er forbundet med en væsentlig usikkerhed, da det typisk vil være en omfattende byggeopgave. Hvis du vil have et præcist estimat for loft til kip, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige firmaer på loft til kip. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Gratis og tilbud i hele landet
 • 100% Uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Prisen på loft til kip afhænger af spærkonstruktionen

Spærkonstruktionen er den del af tagkonstruktionen, som bærer den øvrige del af tagkonstruktionen. Spær er kendtegnet ved de aflange træbrædder, som bærer taget. Spærkonstruktionen kan enten være af gitterspær eller hanebåndsspær, og hvorvidt konstruktionen er af gitterspær eller hanebåndsspær afgør i høj grad den samlede pris på ombygning til loft til kip. Du skal derfor først og fremmest tjekke spærkonstruktionen, før du går i gang med projektet.

Gitterspær er dyrt at føre til kip

Den øverste grafik illustrerer gitterspær, mens den nederste grafik illustrerer hanebåndsspær.

Gitterspær er karakteriseret ved spær, som løber på tværs af loftet (se illustration til højre). Gitterspær ses som regel i parcel- og typehuse fra 1950’erne og 1960’erne, som har en lavere taghældning. Hvis spærkonstruktionen er af gitterspær, vil det være meget dyrt og omfattende arbejde at ombygge loftet til loft til kip. Det skyldes, at det kræver ændringer og forstærkninger af spærkonstruktionen, så taget ikke styrter sammen. Det vil desuden kræve ingeniørberegner af, hvordan tagkonstruktionen kan ændres uden at svække konstruktionen og en fagmands erfaring og ekspertise i det praktiske arbejde.

Hanebåndspær er billigere at føre til kip

Hanebåndsspær er typisk at finde i ældre huse og er karakteriseret ved ofte at have en stejlere taghældning på ca. 40 grader. Man kan kende hanebåndsspær ved de vandrette spær, som løber tæt på på kippen. I de fleste tilfælde kan man bevare tagkonstruktionen med hanebånd uden ændringer eller forstærkninger, og derfor er det en noget billigere opgave at føre loft til kip med hanebåndspær sammenlignet med gitterspær. Det største stykke arbejde er at rive det eksisterende loft ned og sætte ny isolering og loftbeklædning op.

Hanebåndene kan dog være placeret så langt nede, at du ikke kan gå under. I de tilfælde vil det kræve, at hanebåndene flyttes højere op. Her bør du være forsigtig og skal hente rådgivning hos en ingeniør for at sikre konstruktionen både under og efter ombygning.

I mange huse hvor man har ført loft til kip med hanebåndspær, lader man det tværgående hanebånd forblive synligt. Det kan enten være som det rå træ eller malet, da det vil bidrage til husets rustikke karakter.

Hvad koster loft til kip?

Ofte kombineres loft til kip med udskiftning af tagbelægning samt eventuelt udskiftning af spær – det vil sige en totalrenovering af taget. Det gør sig særligt gældende, hvis man vil føre loft til kip på gitterspær, da det typisk kræver en ny spærkonstruktion til stålstænger/saksespær.

 • Hanebåndsspær: ca. 1.000-1.500 DKK per kvadratmeter inkl. nedtagning af loft, isolering, maling og elektrikerarbejde.
 • Gitterspær: 2.125-2.375 DKK per kvadratmeter inkl. nedtagning af loft, forstærkning af spær, isolering, maling og elektrikerarbejde.

Priseksempel for hanebåndsspær

Et priseksempel på loft til kip i et lokale med hanebåndsspær på 55 kvadratmeter:

 • Materiale og arbejdsløn til tømrer: 70.000-80.000 DKK
 • Elektrikerarbejde: 7.000-8.000 DKK
 • Maling og arbejdsløn til maler: 4.000-5.000 DKK
 • Samlet pris: 81.000-93.000 DKK

Fordele ved loft til kip

 • Loft til kip kan give rummet mere plads og vil virke større. Det giver ikke flere kvadratmeter, men du får flere kubikmeter, hvilket gør, at rummet opfattes større.
 • Du har mulighed for at etablere ovenlysvinduer, hvilket giver rummet mere naturligt og flot lys.
 • Lamper kan hænges ned langs loftet.
 • Det kræver ikke byggetilladelse at bygge loft til kip.

Ulemper ved loft til kip

 • Hvis spærkonstruktionen er af gitterspær, vil det være en meget omfattende opgave at bygge loft til kip, og det anbefales derfor kun, hvis du alligevel skal udskifte tagbelægning og spær.
 • Det vil være dyrere at varme rummet op, da der er flere kubikmeter, som skal varmes op, og varmen stiger desuden til vejrs.
 • Akustikken i rummet vil ændre sig. Du vil muligvis opleve, at lyden i rummet bliver mere rungende.

Husk isolering, dampspærre og eventuelt ovenlysvinduer

Når loftet føres til kip, skal der sættes ny isolering op. Du bør sørge for at få etableret så meget isolering, at det opfylder gældende energikrav, som du kan finde i Bygningsreglementet. Den nye isolering vil typisk fylde betragteligt mere end den gamle, hvilket du skal have med i tankerne.

Derudover skal du sørge for at etablere korrekt dampspærre, så den yderste tagkonstruktion (ved spær, lægter og tagbeklædning) er ventileret efter regler og vejledning, da der ellers kan opstå råd og svamp i tagkonstruktionen. Disse regler kan du ligeledes finde i Bygningsreglementet.

Den indvendige beklædning anvendes til at forbedre akustikken i rummet.

Slutteligt er der ved samme lejlighed mulighed for at etablere ovenlysvinduer i taget. Det kan i høj grad anbefales, da det skaber naturligt lys i rummet. Ellers risikerer du, at rummet vil give et mørkt og lukket udtryk.

Pas på med gør-det-selv arbejde

At føre loftet til kip er et yderst omfattende arbejde, som kræver byggeteknisk erfaring. Hvis spærkonstruktionen er af gitterspær, vil det kræve ændringer og forstærkninger af spærkonstruktionen, hvilket er et teknisk omfattende arbejde, der kræver en ingeniør.

Derudover kræver projektet bl.a. at der isoleres ordentligt, dampspærrende placeres rigtigt og at den indvendige loftbeklædning ændres. Desuden skal der muligvis etableres ovenlysvinduer. For at undgå, at taget falder sammen, anbefaler vi derfor, at man holder sig fra gør-det-selv arbejde i forbindelse med byggearbejdet til loft til kip og overlader det til et professionelt tagfirma.

Kræver det byggetilladelse at føre loft til kip?

Loft til kip kræver ikke byggetilladelse fra kommunen for et enfamiliehus. Du skal dog være opmærksom på, at du skal opfylde gældende krav i Bygningsreglementet, bl.a. hvad angår isolering, dampspærre, materialer mv.

Skriv en kommentar