Lån til nyt tag: Se hvordan du finansierer tagrenovering af boligen her

Et nyt tag koster ofte på den anden side af 100.000 DKK, og således er tagrenoveringen en af de dyreste og mest omfattende renoveringer, man kan kan foretage på huset.

Det er langt fra alle, som har adskillige hundrede tusinde kroner liggende i likvide kontanter, ligesom friværdien i boligen måske ikke er nok til at dække beløbet for tagrenoveringen. Det er ærgerligt, da en tagrenovering som regel er en god investering, som efter blot få år har betalt sig selv hjem gennem lavere varmeregning og stigninger i ejendomsværdien.

Heldigvis findes der andre lånemuligheder, og i nedenstående artikel vil du finde alle dine mulighedere til at finansiere det nye lån, ligesom du vil finde estimater for, hvad et nyt tag kommer til at koste.

Hvad koster et nyt tag?

Prisen på en tagrenovering afhænger meget af den individuelle renovering og vil således være betinget af bl.a. størrelsen på taget, typen af tagbelægning samt eventuelt tillægsudstyr.

Tagtjekker.dk har indsamlet og gennemset 153 fakturaer fra tidligere tagrenoveringer fra en række tagfirmaer i Danmark. Dertil har vi beregnet den gennemsnitlige kvadratmeterpris for hver enkel tagbelægning samt den gennemsnitlige pris for tillægsudstyr såsom ovenlysvinduer, stigetrin, renovering af skorsten mv.

Du kan prøve vores prisberegner nedenfor:

Priseksempel 1: ny tagbelægning af tegl på 190 m2 tagoverflade

 • Udskiftning af tagbelægning på eksisterende tegltag af 190 m2 på 1-plans 70’er hus
 • Opgaven omfatter nedtagning af eksisterende tagbelægning, montering af undertag, lægtning, oplægning af nyt tegltag
 • Derudover monteres to nye ovenlysvinduer
 • Samlet pris: 370.000 DKK inkl. moms
 • Kvadratmeterpris: 1.950 DKK

Priseksempel 2: ny tagbelægning af eternittag på 200 m2 tagoverflade

 • Udskiftning af tagbelægning på eksisterende eternittag af 200 m2 på
 • Opgaven omfatter nedtagning af eksisterende tagbelægning, montering af undertag, lægtning samt nyt eternitskifertag
 • Samlet pris: 250.000 DKK inkl. moms
 • Kvadratmeterpris: 1.250 DKK

Priseksempel 3: ny tagbelægning af ståltag på 200 m2 tagoverflade

 • Udskiftning af tagbelægning på eksisterende eternittag af 200 m2 på
 • Opgaven omfatter nedtagning af eksisterende ståltag, montering af undertag, lægtning samt nyt ståltag
 • Samlet pris: 230.000 DKK inkl. moms
 • Kvadratmeterpris: 1.150 DKK

Sådan finansierer du tagrenoveringen med friværdi

Den billigste måde at finansiere tagrenoveringen er som regel med husets friværdi. Friværdi er boligens aktuelle markedsværdi, når du har fratrukket den gæld, der er tinglyst i boligen. Er din bolig f.eks. 3.500.000 DKK værd, og har du en samlet restgæld på 3.000.000 DKK, er din friværdi 500.000 DKK.

Idet man i disse tider typisk kun betaler 1,5-5 pct. i rente for realkreditlånet, vil det ofte kunne betale sig at bruge noget af friværdien (dvs. øge realkreditlånet i boligen) for at finansiere det nye tag. At finansiere tagrenoveringen med friværdi er dog ikke altid den billigste løsning. Hvis du f.eks. allerede har kontanter og kun skal bruge mindre end 100.000 DKK til tagrenoveringen, kan det sjældent betale sig at finansiere gennem friværdien, da der er omkostninger forbundet med omlægning af realkreditlånet (typisk et samlet gebyr på 15.000-30.000 DKK). I så fald kan du se nogle af de øvrige lånemuligheder længere nede i artiklen.

Du kan beregne, hvor meget du kan låne for gennem husets friværdi med følgende trin:

1. Log ind på tinglysningsbogen

Gå ind på tinglysning.dk og vælg “Forespørg med log ind”. Det er nødvendigt at logge ind med NemID eller NemID for at få adgang til information om gæld i boligen.

2. Indtast adresse, og se gæld

Efterfølgende indtaster adressen på din bolig. Udvid fanen “Hæftelser”. Ved hovedstolen vil du se den samlede gæld i din bolig.

3. Beregn friværdi

Når du har den samlede gæld i huset, kan du beregne friværdien i boligen. Du skal bruge værdien af din bolig. Hvis du ikke for nyligt har fået foretaget en vurdering af boligen af en ejendomsmægler, kan du se hvad lignende boliger i dit nærområde er solgt for og dermed estimere ejendomsværdien af din bolig. For at omlægge lånet med henblik på at låne af friværdien skal du dog have foretaget en valuarvurdering af din bolig, som udføres af din bank.

Friværdien beregnes som følger:

Værdi af ejendommen – Gæld i ejendommen = Friværdi

Tager vi udgangspunkt i ovenstående eksempel, er hovedstolen (gælden) 1.143.000 DKK i ejendommen. Antager vi, at ejendommen er 3.500.000 DKK værd, er friværdien således: 2.200.000 DKK – 1.143.000 = 1.057.000 DKK.

4. Hvor meget kan jeg låne for?

Man kan låne op til 80 pct. af ejendommens samlede værdi for helårshuse. For fritidshuse som f.eks. sommerhuse kan man låne op til 75 pct. af ejendommens samlede værdi. Formlen for hvor meget du kan låne ser således ud som følger:

Værdi af ejendommen x 80% – Eksisterende gæld i ejendommen – Samlede omkostninger for omlægning af lån = Beløb du kan låne for i ejendommen

Tager vi udgangspunkt i ovenstående eksempel vil beløbet som boligejeren kan låne for se ud som følger: 2.200.000 DKK x 0,8 – 1.143.000 DKK – 17.500 DKK = 599.500 DKK.

Lån gennem friværdien er ikke altid den billigste løsning

Som tidligere kort berørt i artiklen er lån gennem friværdien dog ikke altid den billigste løsning, fordi der er omkostninger forbundet med omlægning af lånet. Hvis du f.eks. skal låne 200.000 DKK til tagrenoveringen og allerede selv har 150.000 DKK i frie midler, vil det være dyrt at omlægge realkreditlånet med henblik på kun at låne 50.000 DKK, da omkostningerne forbundet med omlægning af realkreditlånet typisk er 15.000-30.000 DKK.

I så fald vil det bedre kunne betale sig at benytte andre lånemuligheder, som vi belyser nedenfor.

Hvilke andre lånemuligheder har jeg?

Hvis du kun skal låne et mindre beløb til tagrenoveringen – f.eks. hvis du allerede selv kan betale en stor del af udgifterne til tagrenoveringen – kan det betale sig at optage et lån gennem et af nedenstående låneudbydere. Husk at kigge på lånets ÅOP. ÅOP er en forkortelse for årlige omkostninger i procent. Begrebet dækker over den samlede årlige udgift ved et lån opgjort som en procentdel af lånebeløbet.

Hvis du f.eks. vil låne 50.000 DKK og lånets ÅOP er 10 pct., koster det altså årligt 5.000 DKK i låneomkostninger – foruden det du betaler af af gælden.

Lån til nyt tag til sommerhuset

Mange af de samme principper gør sig gældende for lån til tagrenovering af sommerhus som ved lån til tagrenovering af helårshus. Du kan finansiere tagrenoveringen af sommerhuset gennem friværdien af helårshuset, friværdien af sommerhuset eller ved de øvrige låneudbydere vi henviser til ovenfor. Dog skal du være opmærksom på, at du maksimalt kan låne op til 75 pct. af sommerhusets samlede værdi, hvilket er noget mindre end de 80 pct. for helårshus.

Har du således et sommerhus med en værdi på 2.000.000 DKK, kan du maksimalt låne op til 75% x 2 mio. DKK = 1,5 mio. DKK i sommerhuset. Hvis du har friværdi i helårsboligen, kan du dog også finansiere tagrenoveringen af sommerhuset derigennem.

Skriv en kommentar