Nyt tag med kviste pris: Hvad koster det inkl. montering? Komplet prisoversigt

Tagkviste kan være en god investering, hvis du ønsker at få mere lys og plads på loftetagen. I følgende artikel vil du finde prisoversigt og priseksempler for de for de forskellige tagkviste inkl. montering. Du vil desuden finde information om gældende regler om montring af nye tagkviste samt hvordan du søger om byggetilladelse.

Få 3 gratis pristilbud på nye kviste

Generelle prisestimater for nye kviste er forbundet med en vis usikkerhed, da den endelige pris vil afhænge af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for nye kviste, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige firmaer på nye kviste. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Gratis og tilbud i hele landet
 • 100% Uforpligtende
 • Hurtigt svar

Videoen nedenfor illustrerer, hvordan 3byggetilbud fungerer:

Hvad er en tagkvist og dets fordele?

Kort fortalt er en kvist en udbygning på tag med hældning. Kviste er forsynet med selvstændigt tag samt luge eller vinduer. Både fronten og siderne på en kvist kan være forsynet med vinduer, mens visse kviste har dørkvist i fronten.

Føles den eksisterende tagetage lille og mangler der sollys, er der flere fordele ved at montere en eller flere tagkviste:

 • Meget og godt lysindfald til rummet.
 • Mere plads/gulvplads.
 • Mere areal med god rumhøjde, hvilket får rummet til at virke større, og gør det nemmere at møblere, da du bedre kan placere skrivebord, siddeplads, seng osv. ude ved væggen.

Der findes en række producenter af præfabrikerede kviste i Danmark, som kan bestilles efter mål og særlige specifikationer eller leveres færdige. Kviste fremstilles typisk i træ og monteres ovenpå den eksisterende tagkonstruktion.

For at kvisten komplementerer resten af taget rent arkitektonisk, udformes kvistens tag typisk i samme stil og med samme tagbelægning som hovedtaget. Kvistens sider, også kaldet flunkerne, er særligt udsatte for vind og vejr. Derfor benyttes ofte vejrbestandigt materiale som zink eller metal på disse.

Hvad afhænger prisen på tagkviste af?

Den samlede pris for nye kviste afhænger af en lang række faktorer, og derfor vil prisestimater for nye tagkviste være forbundet med en vis usikkerhed. Den samlede pris vil således afhænge af følgnede:

 • Om kviste monteres på nyt eller eksisterende tag: det vil typisk være forbundet med mindre arbejde hvad angår montering, hvis hele taget i samme ombæring skal udskiftes. Således skal håndværkeren ikke bruge tid på at fjerne tagbelægning, undertag samt spær for at gøre plads til kvisten.
 • Type og størrelse af kvist: kviste fås i mange størrelser og typer. Således vil prisen også afhænge af, hvilken type kvist du vælger.
 • Landsdel og timepris for håndværker: en betydelig del af den samlede pris vil gå til aflønning af håndværkeren. Således vil timeprisen, som til en vis grad afhænger af landsdelen, have betydning for den samlede pris. Fx er timeprisen for håndværkere i Storkøbenhavn betydelig højere end fx Sønderjylland.
 • Tilgængelighed: prisen vil afhænge af, hvor let det er at komme til på området, hvor kvisten skal bygges, både fra ydersiden og indersiden. Årsagen er, at det vil påvirke, hvor effektivt arbejdet kan udføres. Ligeledes vil hovedtagets hældning have indflydelse på, hvor effektivt arbejdet kan udføres – jo større hældning, jo højere vil prisen typisk også være.

Prisoversigt: hvad koster kviste inkl. montering?

Nedenstående prisestimater bygger på priser hos producenter samt samlede byggetilbud. Priserne vil variere alt efter størrelsen på kvisten. For monteringen skal man regne med 20 arbejdstimer for montøren. For en timepris på 800 DKK inkl. moms, skal man således regne med en pris på 16.000 DKK for monteringen.

KvisttypePris inkl. momsPris inkl. moms og montering
Sadeltagkvist26.700-44.600 DKK42.700-60.600 DKK
Fladtagskvist28.000-46.80044.000-67.800 DKK
Rundbuekvist29.400-49.000 DKK45.400-65.000 DKK
Rytterkvist26.800-50.000 DKK42.800-66.000 DKK
Dørkvist / fransk altan35.000-57.000 DKK51.000-73.000

Opbygning af tagkviste: Se hvordan kviste monteres

I nedenstående video fra den danske producent af kviste, Quinntus, kan du se, hvordan kviste monteres. Kviste er som regel opbygget med træ. Hvis kvisten skal monteres på et eksisterende tag, skal tagbelægning, undertag og spær først fjernes, før kvisten kan monteres:

Typer af tagkviste

Der findes en lang række typer kviste. Nedenfor finder du et udsnit af de mest populære typer kviste:

Sadelkvist og rundbuekvist

Sadelkviste og rundbuekviste kendes som de traditionelle kviste. De har et selvstændigt lille tag, enten som sadeltag eller med buet rygning. Denne type kviste er den mest udbredte type i Danmark. Sadeltagkviste fås også med glas i siderne, hvilket giver ekstra lysindfald i rummet.

Taskekviste

Taskekviste er noget mere diskrete end fx sadelkviste. Det skyldes, at taskekviste ikke har et selvstædigt tag men blot en forlængelse af det eksisterende tag med en lavere hældning på taget. Taskekvisten kræver et forholdsvis stejlt hustag, for at der kan skabes et tilstrækkeligt fald på kvistens tag.

I nogle tilfælde starter kvisten helt oppe fra tagets rygning, men det er klart smukkest at lade den begynde et par sten nede under rygningen, da kvisten ellers går for meget i ét med taget.

Dørkviste

Dørkviste kendes også som fransk altan og har – som navnet antyder – dør fremfor vinduer. Dørkviste er typisk større og dyrere end andre typer kviste.

Gives der håndværkerfradrag for nye kviste?

Renoveringsarbejde uden grønt fokus er ikke længere end del af håndværkerfradraget, og man vil derfor desværre ikke kunne få håndværkerfradrag for nye kviste.

Kræver det byggetilladelse at montere tagkviste?

Ja, det kræver byggetilladelse at montere nye tagkviste. En kvist øger etagearealet i dit hus. Ofte er det ikke mere end et par kvadratmeter, men det er nok til, at du skal søge kommunen om byggetilladelse, inden du går i gang med projektet. Du kan søge om byggetilladelse digitalt på Bygogmiljoe.dk.

Tjek lokalplan og eventuelle servitutter

Tjek også lokalplanen for dit område. Den kan indeholde regler for fx etablering af kviste eller brug af bestemte tagmaterialer. Både lokalplan og regler for byggetilladelse kan du sandsynligvis finde på kommunens hjemmeside. Ellers kan du kontakte kommunens tekniske afdeling.

Der kan være udstukket en lokalplan fra din kommune i bestemte områder, som indeholder bestemmelser om etablering af kviste eller brug af bestemte tagmaterialer. På Plandata.dk fra Erhvervsstyrelsen kan du se alle lokalplaner på et kort. Sådan bruger du Plandata.dk:

 1. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit” eller indtast sommerhusets adresse på “Søg_adresse”.
 2. Tryk på et af markeringerne på kortet (hvilket vil sige, at dit sommerhus er underlagt en lokalplan)
 3. I venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf, når du klikker.
 4. I pdf-dokumentet vil der stå krav til tag, f.eks. “Tag på udestuer skal udføres som fast tag med tagpap, metalplade eller glas. På terrasseoverdækninger må taget desuden udføres med klare eller mælkehvide plader af PVC.”

Ligeledes kan dit hus have servitutter, som begrænser om man må etablere kviste. Dem kan du se digitalt på Tinglysning.dk ved at logge ind med NemID.

Skriv en kommentar